Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

Tôi được cung cấp hệ thống phần mềm nào khi sử dụng dịch vụ Fulfillment by EFEX?

Khi sử dụng dịch vụ Fulfillment by EFEX, doanh nghiệp được tích hợp nền tảng quản lý đơn hàng đa kênh, quản lý tồn kho miễn phí để sử dụng trong quá trình lưu kho, xử lý đơn hàng. Cùng với đội ngũ triển khai setup, hướng dẫn chuyên nghiệp, sử dụng dễ dàng giúp doanh nghiệp tối ưu thời gian và công sức nhất.

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!