Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

Những mặt hàng nào phù hợp với Fulfillment by EFEX?

Tất cả các mặt hàng tiêu dùng, cần bán với tốc độ nhanh, những mặt hàng đang cần chú ý tới trải nghiệm khách hàng.. Loại hàng hóa tránh sử dụng dịch vụ: các mặt hàng nhạy cảm, hàng nguy hiểm…

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!