Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

Quy trình xử lý, thực hiện đơn hàng khi bạn đã tích hợp từ các sàn TMĐT vào phần mềm OMS của EFEX diễn ra như thế nào?

Đơn hàng phát sinh từ các sàn TMĐT, sales channels … đã được đồng bộ về OMS, hệ thống sẽ tự động đẩy thông tin đơn hàng sang WMS để xử lý. Các bước chuẩn bị hàng, nhặt hàng, đóng gói, bàn giao vận chuyển, xác nhận giao hàng sẽ được thực hiện bởi Fulfillment by EFEX và cập nhật trạng thái trên hệ thống. Sau đó, bạn chỉ cần theo dõi trạng thái đơn hàng trên phần mềm quản lý đơn hàng của mình.

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!