Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

EFEX đảm bảo thực hiện đơn hàng chính xác như thế nào?

Chúng tôi sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng (OMS) tiên tiến tích hợp với nền tảng trực tuyến hoặc hệ thống quản lý đơn hàng của bạn đồng thời đồng bộ với hệ thống quản lý kho vận (WMS). Việc tích hợp này cho phép xử lý đơn hàng liền mạch, cập nhật hàng tồn kho theo thời gian thực và thực hiện đơn hàng chính xác.

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!