Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

Các loại phí khi sử dụng Fulfillment by EFEX

Biểu phí của EFEX bao gồm:

Phí hoàn tất đơn hàng: Phụ thuộc vào số lượng, kích thước đơn hàng được xử lý mỗi ngày (tương ứng với từng giai đoạn bốc dỡ hàng hóa, nhập kho, xuất kho, hoàn hàng)

Phí lưu kho: Dựa trên phần chiếm dụng không gian của hàng hóa

Phí dịch vụ gia tăng khác như dán nhãn sản phẩm, đóng gói, phân loại…

Chi tiết bảng giá tại link: Bảng Giá Dịch Vụ: Fulfillment by EFEX

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!