Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tính phí Fulfillment cho mặt hàng của tôi?

Phí Fulfillment phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như kích thước, trọng lượng sản phẩm, thời gian lưu kho hay các dịch vụ được yêu cầu thêm. Chúng tôi cung cấp bảng giá rõ ràng các mục chi phí liên quan tới lưu kho, đóng gói, vận chuyển… Bạn có thể tìm thấy thông tin về bảng giá trên trang web của EFEX hoặc liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng của EFEX.

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!