Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

Quy trình xử lý hàng hóa, quản lý kho bãi tại EFEX như thế nào?

EFEX vận hành các kho hàng hiện đại được trang bị hệ thống quản lý hàng lưu kho tiên tiến. Chúng tôi nhận, lưu trữ và quản lý hàng tồn kho của bạn một cách hiệu quả, đảm bảo mức tồn kho chính xác và thực hiện đơn hàng kịp thời. Thông qua quy trình nhận hàng vào kho, nhập liệu nhận diện mã sản phẩm, lưu kho, đóng hàng và gửi hàng đi khi nhận được đơn đặt hàng thông qua phần mềm OMS được tích hợp miễn phí.

Quy trình cụ thể diễn ra như sau:

Doanh nghiệp gửi hàng tới kho EFEX → EFEX nhận hàng và tiến hành kiểm tra hàng hóa → Phân loại và xếp hàng → (khi có đơn hàng mới), kho EFEX tiếp nhận và lấy hàng → Đóng gói hàng hóa → Giao hàng chặng cuối tới khách hàng sử dụng → Xác nhận giao khách hàng → Quản lý hàng trả lại (nếu có)

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!