Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

EFEX có thể tích hợp với các hệ thống hiện có của người dùng không?

Có, EFEX có thể hỗ trợ tích hợp các hệ thống hiện có của bạn như các nền tảng thương mại điện tử, phần mềm quản lý hàng tồn kho hoặc hệ thống quản lý đơn hàng. Đội ngũ của chúng tôi có thể làm việc với bạn để tiến hành tích hợp liền mạch và đồng bộ hóa dữ liệu.

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!