Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tôi có thể theo dõi trạng thái đơn hàng của mình?

Khi sử dụng dịch Fulfillment by EFEX, chúng tôi sẽ hỗ trợ tích hợp cho bạn hệ thống quản lý đơn hàng OMS. Bạn hoàn thoàn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng của mình trong mục Quản lý đơn hàng cũng như các số liệu báo cáo liên quan khác.

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!