Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

EFEX xử lý hàng hoàn, đổi trả như thế nào?

Chúng tôi nhận hàng hoàn lại về kho, tiến hành kiểm tra và xử lý nhập kho và cập nhật số liệu cho các mặt hàng bị trả lại theo đúng quy trình làm việc. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ và không rắc rối cho cả bạn và khách hàng của bạn.

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!