Bài viết về: Câu hỏi thường gặp

EFEX cung cấp những dịch vụ gì?

EFEX cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm lưu kho, quản lý hàng tồn kho, thực hiện đơn hàng, đóng gói, vận chuyển và giao hàng chặng cuối. Chúng tôi xử lý toàn bộ khâu hậu cần. Từ khừ khi hàng nhập kho đến khi hàng được trao tới tận tay khách hàng, cho phép doanh nghiệp tập trung vào hoạt động cốt lõi của mình.

Cập nhật vào: 19/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!