Bài viết về: Cam kết chất lượng dịch vụ

5. Xuất kho

Cam kết chất lượng dịch vụ


Cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement – SLA) là bản cam kết giữa EFEX và khách hàng của mình. Chúng tôi luôn mong muốn các khách hàng có thể thực sự an tâm khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Xuất kho


Đơn lẻ sẽ được xuất kho theo cam kết như sau:
Với đơn hàng thông thường B2C, chúng tôi thực hiện đóng gói trong vòng 6 tiếng kể từ khi tạo đơn với đầy đủ thông tin và nhãn vận chuyển.
Đơn số lượng lớn, hoặc dịch vụ B2B sẽ được xử lý trong vòng 6 tiếng làm việc.
Các đơn hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển đặc biệt, xuất kho ưu tiên: Chúng tôi sẽ đóng gói đảm bảo cam kết theo thời gian mà đối tác vận chuyển yêu cầu.
B2C (Fulfill Now): Đóng gói trong vòng 30 phút.
B2B (Fulfill Now): Đóng gói trong vòng 1 tiếng (Áp dụng cho đơn nhỏ hơn 30 SKU và số lượng tối đa 5000).
Xuất kho trả lại hàng cho nhà bán:
Bàn giao hàng cho hãng vận chuyển:
Các dịp khuyến mại lớn của sàn, chúng tôi thực hiện cam kết đóng gói tối thiểu theo yêu cầu của sàn TMĐT và có thông báo về chỉ tiêu thay đổi tới khách hàng trước 5 ngày làm việc.
Thứ tự ưu tiên đơn hàng chúng tôi sẽ thông báo trước các kỳ khuyến mãi để khách hàng theo dõi cũng như chủ động chăm sóc khách hàng.
Chúng tôi cũng cam kết bàn giao hàng hóa trong vòng 24h kể từ khi đơn hàng được đóng gói thành công trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của EFEX hoặc của sàn TMĐT.

Lưu ý: Các đơn hàng B2B cần gia cố sản phẩm, quấn vòi, đóng combo theo yêu cầu thì thời gian cam kết đóng gói và hoàn thành sẽ cộng thêm 24h so với cam kết. Quý khách hàng cần lên đơn hàng sớm để được xử lý và giao hàng đúng theo kế hoạch.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!