Bài viết về: Cam kết chất lượng dịch vụ

1. Quyền và nghĩa vụ

Cam kết chất lượng dịch vụ


Cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement – SLA) là bản cam kết giữa EFEX và khách hàng của EFEX. Chúng tôi luôn mong muốn các khách hàng có thể thực sự an tâm khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Quyền, giới hạn trách nhiệm và nghĩa vụ của EFEX


a. Quyền:


Yêu cầu khách hàng thực hiện theo đúng các yêu cầu, quy định gửi hàng của nhà cung cấp dịch vụ và luật pháp.
Yêu cầu khách hàng thanh toán cước phí đầy đủ, đúng hạn theo thông báo của EFEX.

b. Nghĩa vụ và giới hạn trách nhiệm:


Không chịu trách nhiệm những tổn thất, mất mát, chậm trễ và những phát sinh hàng hóa được coi là hàng nguy hiểm, những hàng hóa bị cấm bởi pháp luật Việt Nam và Quốc tế.
Không chịu trách nhiệm về việc hàng bị hỏng,vỡ nếu nguyên nhân được xác nhận là do đóng gói của khách hàng.
Không chịu trách nhiệm về việc hàng không được phát do người nhận không lo được các giấy tờ cần thiết để nhận hàng trong trường hợp hải quan nước đến yêu cầu hoặc do người nhận chậm cung cấp các giấy tờ cần thiết cho hải quan để thông quan lô hàng.
Cung cấp vận đơn/ Phiếu gửi hàng.
Toàn bộ dịch vụ chuyển phát do EFEX cung cấp được tuân theo các Điều kiện và điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ mà khách hàng chọn, và theo điều kiện và điều khoản về chuyển phát theo quy định của EFEX.
EFEX sẽ căn cứ theo các thông tin khách hàng cung cấp trên vận đơn gửi hàng/ Phiếu gửi hàng để chuyển hàng.
Trong trường hợp hàng hóa, chứng từ thất lạc, vỡ, hỏng được xác định là lỗi của nhà vận chuyển, EFEX có trách nhiệm đền bù cho khách hàng theo quy định của luật vận chuyển hàng không Quốc tế và quy định của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
EFEX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ tình huống ngoài tầm kiểm soát của EFEX.

Cập nhật vào: 15/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!