Bài viết về: Chính sách bảo mật

Thời điểm chính sách áp dụng

Thời điểm chính sách áp dụng

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc bạn duyệt các trang web của chúng tôi (được lưu trữ tại https://efex.vn/en hoặc https://efex.vn/vi). Nếu chúng tôi đã nhận được dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp khác, việc xử lý đó sẽ được giải thích trong chính sách bảo mật khác.

Chính sách quyền riêng tư này mô tả và áp dụng cho việc EFEX xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và cũng không đưa ra bất kỳ lời hứa nào liên quan đến việc xử lý do bên thứ ba thực hiện (ví dụ: các trang web khác). Nếu bạn tò mò về cách các trang web hoặc dịch vụ khác xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn xem chính sách bảo mật của họ.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!