Bài viết về: Chính sách bảo mật

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Sử dụng dữ liệu cá nhân


Mục đích kinh doanh

EFEX thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh sau:

+ Thông tin hoạt động trên Internet/mạng: Chúng tôi giám sát hoạt động trên Internet và mạng để vận hành trang web của mình, hiểu hồ sơ người dùng của khách truy cập trang web và phân tích lưu lượng truy cập vào trang web của chúng tôi nhằm mục đích cải thiện chúng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cung cấp nội dung và quảng cáo được tùy chỉnh trong EFEX tới những khách hàng có hành vi chỉ ra rằng họ quan tâm đến một lĩnh vực chủ đề cụ thể.
+ Phụ vụ cho quá trình chuyển hàng, giúp tài xế có thể liên lạc bản dễ dàng
+ Thông báo với bạn về giao dịch của bạn với EFEX và gửi cho bạn thông tin về các chính sách, tính năng mới của EFEX.
+ Gửi cho bạn chương trình giảm giá và khuyến mãi trên các trang web và dịch vụ khác của EFEX.
+ Tối ưu hóa, cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động của EFEX.
+ Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động có thể vi phạm chính sách EFEX hoặc vi phạm pháp luật.

EFEX không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không có cơ sở hợp pháp để làm như vậy. Trong trường hợp này, quá trình xử lý của chúng tôi thúc đẩy lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc mở rộng kinh doanh bằng cách tiếp thị sản phẩm và dịch vụ một cách hiệu quả thông qua trang web của chúng tôi. Do tính chất hạn chế của việc xử lý dữ liệu và các tác động hạn chế đối với chủ thể dữ liệu của chúng tôi (ví dụ: bạn), chúng tôi không coi việc xử lý này là có hại cho quyền hoặc quyền tự do của chủ thể dữ liệu.

Đặc biệt lưu ý rằng (1) việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn không phải là yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng và (2) chúng tôi không tiến hành đưa ra quyết định tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

Thời gian lưu trữ

EFEX sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để chúng tôi xử lý dữ liệu đó nhằm đáp ứng các mục đích được mô tả ở trên. Mặc dù chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu trong thời gian dài hơn nhưng chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu áp dụng được cơ sở pháp lý phù hợp.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!