Bài viết về: Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này mô tả và áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi EFEX. (cùng với mọi đơn vị liên kết, “EFEX” hoặc “chúng tôi”). Chính sách quyền riêng tư này giải thích các quyền của bạn và nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (chúng tôi định nghĩa cả “xử lý” và “dữ liệu cá nhân” bên dưới), vì vậy bạn nên đọc kỹ và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!