Bài viết về: Chính sách bảo mật

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu

EFEX bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép bằng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro. Trong phạm vi có thể, chúng tôi nỗ lực đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (các bên thứ ba được mô tả ở trên trong phần “Tiết lộ cho bên thứ ba”) áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt tương tự.

Tóm lại: Việc bảo vệ, toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng nhất đối với EFEX. EFEX có các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập, tiết lộ, sử dụng và sửa đổi trái phép. Mặc dù EFEX luôn nỗ lực để sử dụng các công nghệ và các phương pháp tiên tiến nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng không có biện pháp an ninh hoặc giao thức mã hóa nào là hoàn hảo hay bất khả xâm phạm.

Lưu ý: Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật tùy từng thời điểm và bạn cần đọc kỹ mỗi lần tải về, mua hoặc sử dụng dịch vụ của EFEX.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!