Bài viết về: Chính sách bảo mật

Chia sẻ dữ liệu với bên thứ 3

Chia sẻ dữ liệu với bên thứ 3

Chúng tôi không tiết lộ, bán, hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ những trường hợp rất hạn chế:


Các nhà cung cấp dịch vụ

Đôi khi, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể xem dữ liệu cá nhân của bạn (từ tất cả các danh mục) như các đối tác quảng cáo được nhắm mục tiêu (ví dụ: Google, Facebook và LinkedIn), các đơn vị vận chuyển. Trong trường hợp này, các công ty này chỉ có thể quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân khi được yêu cầu cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác với yêu cầu của EFEX hoặc trái với quy định của pháp luật. Họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn và giữ an toàn cho dữ liệu đó.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu EFEX, toàn bộ hoặc đối với một phần hoạt động kinh doanh của mình, được bán cho hoặc sáp nhập với bên thứ ba (bất kể giao dịch đó được cấu trúc như thế nào). Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba có liên quan trước khi hoàn tất giao dịch. Trừ khi bạn được thông báo khác, bên thứ ba đó sẽ được yêu cầu tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

Thực thi pháp luật

EFEX sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn (trong bất kỳ danh mục liên quan nào) mà không cần thông báo, chỉ khi pháp luật yêu cầu để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được cung cấp trên EFEX hoặc trang web; (b) bảo vệ các quyền hoặc tài sản của EFEX; và/hoặc (c) hành động trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng EFEX hoặc công chúng.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!