Bài viết về: Chính sách vận chuyển

6. Quy định/ Chính sách theo các hãng vận chuyển

6. Quy định/ Chính sách theo các hãng vận chuyển


Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của các đơn vị vận chuyển thông qua EFEX cần phải đọc và tuân thủ các quy định/chính sách riêng của hãng vận chuyển đó.
LƯU Ý: EFEX có quyền điều chỉnh chính sách, giá cước của các hãng vận chuyển phù hợp với thời điểm và được EFEX công bố rộng rãi trên hệ thống cũng như thông báo đến khách hàng thông qua Email. Chính sách thay đổi sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố.
Chính sách và quy định vận chuyển

4.1. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người gửi hàng


a. Quyền:


Yêu cầu phát hàng và nhận hàng tại địa chỉ cung cấp hoặc ghi trên phiếu gửi hàng
Yêu cầu đáp ứng dịch vụ chuyển phát đúng theo loại dịch vụ đã chọn và ghi trên phiếu gửi hàng cho các dịch vụ EFEX cung cấp .
Yêu cầu nhận và phát hàng tại địa chỉ yêu cầu trong phạm vi phục vụ của EFEX, nếu ngoài vùng phục vụ EFEX sẽ thu thêm phí nhờ bên thứ 3 giao nhận.
Yêu cầu cung cấp thông báo thanh toán cước và hóa đơn để thanh toán các dịch sử dụng
Yêu cầu cung cấp bảng kê chi tiết cước phí vận chuyển

b. Trách nhiệm:


Khi gửi hàng hóa phải ghi lên phiếu gửi hàng ( vận đơn gửi hàng ) đầy đủ các thông tin người gửi và người nhận và phải đảm bảo tuân thủ theo các thể lệ, quy định của nhà cung cấp dịch vụ, cho loại dịch vụ khách hàng chọn.
Nếu địa chỉ người nhận hàng không đầy đủ hoặc chưa chính xác, khách hàng có trách nhiệm bổ sung kịp thời cho EFEX để hàng được xuất.Trường hợp hàng đã mang đi phát mới phát hiện sai sót này, khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến việc thanh toán cước phát sinh như lưu kho, hủy hàng, đổi địa chỉ, sai địa chỉ, phí vùng sâu xa, hải quan ….( Nếu có )
Khách hàng chỉ gửi hàng khi nhân viên EFEX đến nhận hàng có vận đơn và bao bì. Khách hàng tự ghi lên bao bì hàng số vận đơn và số lượng kiện .
Đối với gửi hàng hóa, khách hàng phải cung cấp Invoice gửi hàng cho EFEX, nội dung trong invoice phải có đầy đủ thông tin người gửi, người nhận, tên hàng, số lượng, giá trị, mục đích gửi………
Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung hàng hóa đã kê khai
Khách hàng tự ghi lên vận đơn gửi hàng ( mục chi tiết hàng ) các giấy tờ liên quan đến lô hàng và bàn giao có ký nhận cho nhân viên EFEX
Trường hợp có ghi chú khác như: yêu cầu báo cân trước khi gửi, …..khách hàng ghi rõ lên vận đơn gửi hàng.
Hàng hóa phải được đóng gói đảm bảo đủ tiêu chuẩn để hàng được xuất. Cung cấp các giấy tờ cần thiết một cách kịp thời và đầy đủ cho EFEX khi có yêu cầu
Khi có yêu cầu lấy Tờ khai hải quan hoặc trích lục tờ khai hải quan, khách hàng phải tự ghi trên vận đơn hoặc phiếu gửi hàng trước khi gửi hàng cho bên B. Trường hợp hàng đã gửi đi mới yêu cầu, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
Ghi rõ các giấy tờ kèm theo lô hàng lên vận đơn hoặc phiếu gửi.
Khách hàng cần ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin người gửi, người nhận, hoặc kiểm tra lại thông tin trước khi ký nhận vào vận đơn hoặc phiếu gửi hàng. Phải cung cấp tên hàng, số lượng, trọng lượng, giá trị và mục đích gửi hàng.

c. Nghĩa vụ:


Cung cấp chính xác các thông tin liên quan đến hàng gửi.
Sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các thỏa thuận giữa hai bên.
Đóng gói đảm bảo an toàn cho vật phẩm hàng hóa.
Khi giao hàng phải có bảng kê giao hàng,trên đó ghi rõ số vận đơn, tên nước,loại hàng hay chứng từ, cân tạm tính, số kiện, kích thước hàng.
Kí nhận ngày ,giờ , tên người bàn giao hàng cho EFEX.
Khi có sự thay đổi về nhân sự, đề nghị khách hàng phải thông báo bằng văn bản cho EFEX biết nhân viên nào không còn làm việc ở công ty kể từ ngày nào . Nếu không có thông báo , khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các lô hàng gửi từ nhân viên của mình.
Cam kết thanh toán đầy đủ các phát sinh khác cho bên EFEX (nếu có), căn cứ theo thông báo của các nhà cung cấp dịch vụ như: phí vùng sâu xa, phí an ninh, phí kiểm dịch hàng, phí hun trùng, phí đóng thùng gỗ hoặc phí đóng thùng theo yêu cầu riêng….

4.2 Đóng gói & giao hàng cho Nhân Viên Chuyển Phát


Khi gửi hàng hóa qua 1 ĐTVC mà EFEX cung cấp, đối với khách hàng không sử dụng dịch vụ lưu kho và xử lý đơn hàng của EFEX, Khách hàng cần phải tuân thủ các quy định đóng gói riêng của từng hãng vận chuyển.

4.3 Giao hàng tới nơi nhận và chuyển hoàn


Quy trình giao hàng và chuyển hoàn tùy thuộc vào quy định của từng ĐTVC của EFEX.
Khách hàng cần phải tuân thủ theo các quy định này.

4.4 Quy định chuyển tiền thu hộ COD (Cash in Hand)


Bằng việc đồng ý với Chính sách và điều khoản sử dụng dịch vụ này, Khách hàng đồng ý ủy quyền cho EFEX thực hiện thu hộ tiền COD của mình.
EFEX đồng ý chi trả tiền COD sau khi thu được cho Khách hàng theo đúng quy định trong Chính sách và điều khoản sử dụng.
EFEX có trách nhiệm đối soát COD, cập nhật vào tài khoản khách hàng đăng ký trên hệ thống EFEX và chi trả tiền COD vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần, cụ thể:
Thứ 2 đối soát toàn bộ các đơn thành công trong thứ 5, thứ 7 tuần trước.
Thứ 4 đối soát toàn bộ các đơn thành công trong ngày chủ nhật tuần trước đến thứ 2 cùng tuần.
Thứ 6 đối soát toàn bộ các đơn thành công trong thứ 3, thứ 4 cùng tuần.
Phí chuyển khoản ngân hàng (Nếu có) trong tất cả các trường hợp sẽ được tính cho Khách hàng theo quy định của ngân hàng mà Khách hàng đang sử dụng ở thời điểm thực hiện giao dịch.

4.5 Quy định thanh toán cước phí


a. Đối Soát Dịch Vụ:


Hoạt động đối soát dịch vụ được EFEX tiến hành định kỳ mỗi tháng.
Từ ngày 01 đến 03 của mỗi tháng, EFEX sẽ gửi thông báo qua email cho Khách hàng về số liệu cước phí phát sinh và hóa đơn dịch vụ của tháng trước. Khách hàng đăng nhập hệ thống EFEX để kiểm tra số liệu chi tiết.
Các vận đơn được ghi nhận chi phí là các vận đơn được lấy hàng thành công từ ngày 25 tháng trước đến hết ngày 24 của tháng hiện tại.
Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày EFEX gửi thông báo về việc phát hành hóa đơn, Khách hàng sẽ kiểm tra, đối chiếu và phản hồi kết quả với EFEX. Trường hợp có sai lệch, hai bên sẽ thống nhất để thực hiện điều chỉnh trong kỳ phát hành hóa đơn của tháng sau.
Quá thời hạn này, nếu Khách hàng không phản hồi, hoặc phản hồi không rõ ràng thì mặc nhiên kết quả tổng hợp của EFEX là chính xác và các bên cam kết không có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp gì về vấn đề này

b. Thời hạn thanh toán (đối với trường hợp trả sau):


Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán Phí dịch vụ, Phụ phí gia tăng cho EFEX trong thời hạn mười bốn (14) ngày làm việc kể từ ngày phát hành hóa đơn hoặc theo thoả thuận riêng trong hợp đồng. Ngày hóa đơn là ngày thể hiện trên hóa đơn dịch vụ mà EFEX xuất cho Khách hàng.

c. Phương thức thanh toán: Tùy thỏa thuận của các Bên, việc thanh toán được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:


Trả trước: Khách hàng chuyển tiền trước cho EFEX. EFEX nạp số tiền đó vào số dư tài khoản dịch vụ của Khách hàng trên hệ thống của EFEX.
Dựa vào lượng đơn dự kiến và thực tế hàng ngày, Khách hàng xác định số tiền thanh toán trả trước để duy trì dịch vụ. EFEX chỉ thực hiện dịch vụ khi số dư tài khoản dịch vụ của Khách hàng có đủ số tiền. EFEX không có nghĩa vụ thực hiện các dịch vụ khi số dư tài khoản dịch vụ của Khách hàng không đủ tiền và EFEX không có bất cứ nghĩa vụ nào đối với mất mát thực tế/ tiềm ẩn xảy đối với Khách hàng do việc dừng dịch vụ này.
Cấn trừ nợ hoặc cấn trừ vào số Tiền Thu Hộ (COD) trong trường hợp Khách hàng có hợp đồng sử dụng dịch vụ Giao hàng của EFEX và có uỷ quyền cho EFEX thu hộ tiền hàng (COD) . Các bên sẽ lập biên bản cấn trừ nợ theo quy định của pháp luật của Nước sở tại.
Quá thời hạn thanh toán mà Khách hàng chưa thanh toán thì EFEX được quyền tạm thời khoá tài khoản, đóng băng số dư và cấn trừ Phí Dịch Vụ vào Tiền Thu Hộ (COD).
Trong trường hợp Khách hàng trễ hạn thanh toán, EFEX có quyền tạm dừng bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ, tính lãi đối với tất cả các khoản nợ quá hạn từ ngày đáo hạn đến khi thanh toán và/hoặc thực hiện các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác đối với số tiền nợ đó.

4.3 Quy định xử lý khiếu nại


EFEX tiếp nhận khiếu nại qua các kênh sau:
– Cửa sổ chat trên website/các kênh mạng xã hội Từ 8h30 – 17h30 các ngày từ Thứ 2 đến thứ 7
– Email tới địa chỉ : admin@efex.asia
Mọi khiếu nại phải được gửi bằng văn bản cho EFEX trong vòng 3 ngày (ba ngày) kể từ ngày nhận hàng, sau ngày đó EFEX sẽ không đảm bảo quyền lợi khiếu nại của quý khách với các hãng Chuyển phát nhanh còn có hiệu lực hay không.
Mọi khiếu nại cần có bằng chứng hình ảnh, email hoặc hình thức khác phù hợp để làm căn cứ khiếu nại.


Lưu ý: Trong trường hợp có khiếu nại xảy ra, Khách hàng phải có trách nhiệm hỗ trợ nhân viên xử lý khiếu nại trong quá trình xác minh thông tin bằng cách cung cấp thông tin trung thực, chính xác khi nhân viên xử lý khiếu nại liên hệ. Trong trường hợp nhân viên xử lý khiếu nại không thể liên hệ với Khách hàng để xác minh thông tin về khiếu nại hoặc Khách hàng có chủ định cung cấp thông tin không chính xác, nhân viên xử lý khiếu nại có quyền kết thúc khiếu nại và không giải thích gì thêm.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!