Bài viết về: Chính sách vận chuyển

5. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường

5. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường


EFEX và ĐTVC sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát như sau:
Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa.
Khách hàng không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa do EFEX và ĐTVC.
Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền do lỗi từ phía Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định.
EFEX và ĐTVC sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp quá thời hiệu khiếu nại đối với hàng hóa mà trước đó EFEX không nhận được bất kỳ khiếu nại nào, cụ thể:
- Quá 1 (một) tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với tiêu chuẩn thời gian đã công bố.
- Quá 7 (bảy) ngày kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.
Người khiếu nại không phải là Khách hàng trực tiếp sử dụng Dịch vụ của EFEX (người khiếu nại không phải là người thanh toán cước phí đơn hàng).
Hàng hóa được EFEX và ĐTVC chứng minh là đã bị cướp, giật hoặc hư hỏng bởi Người nhận mà Khách hàng đã chỉ định và xuất phát từ lỗi của Khách hàng
Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ Khách hàng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà Khách hàng đã cung cấp.
Trường hợp ĐTVC đã trả hàng tối đa 03 (ba) lần nhưng Khách hàng từ chối nhận lại hàng hoặc EFEX và ĐTVC không liên hệ được với Khách hàng, thì EFEX và ĐTVC sẽ giữ hàng trong vòng 03 (ba) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau thời gian này, EFEX và ĐTVC sẽ được miễn trừ mọi mất mát, hư hỏng liên quan đến đơn hàng trên.
Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam; Hàng hóa bị thu giữ bởi Cơ quan chức năng do Khách hàng vi phạm pháp luật về Hàng Hóa bị cấm/hạn chế kinh doanh/vận chuyển.
Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng vi phạm thì EFEX và ĐTVC được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách hàng gây ra.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!