Bài viết về: Chính sách vận chuyển

4. Thanh tra

4. Thanh traCác đơn vị của nhà nước (công an, hải quan...) có quyền mở hàng và kiểm tra hàng mà không cần báo trước với người gửi. EFEX và các ĐTVC trong trường hợp cần mở hàng kiểm tra phải báo trước và có sự đồng thuận của người gửi mới được kiểm hàng.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!